Consmema Rothi KTB - 03

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

U bent van harte welkom op de website van Consmema. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u deze onderstaande voorwaarden en bepalingen volledig accepteert.

Disclaimer

Consmema doet haar best om de website zorgvuldig en actueel bij te houden. Ondanks deze inspanningen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of onvolledig is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op deze site. Wel kunt u ons via het contactformulier laten weten indien u onduidelijke of onjuiste informatie aantreft. Consmema is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Het downloaden van informatie van deze website is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar, gezien de gepubliceerde informatie aan Consmema toebehoort. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Door deze website te bezoeken accepteert u dat Consmema op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

Links naar andere websites/ informatie van derden

Onze website bevat links naar websites die door anderen dan Consmema worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Consmema is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Privacy

Consmema respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruikgemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantallen en het aantal bezoeken. Historische informatie wordt niet verzamelend en evenmin opgeslagen. Bezoekers die bezwaar maken tegen het gebruik van hun naam en/of foto’s kunnen dit zonder opgave van reden kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website van Consmema is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd, valt hier dus buiten.